Diana-Silvia APOSTU este profesoară de Limba şi Literatura Română, şi consideră că aceasta este cel mai mare privilegiu pe care îl are. Diana a făcut primul pas în direcţia excelenţei în domeniul filologiei a început pentru încă din liceu, prin participarea la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română, iar apoi a urmat Facultatea de Litere, specializarea română-franceză.
Începând cu anul absolvirii, 2004, timp de peste 13 ani, a format generații întregi de elevi, inspirându-le să-şi ridice nivelul de pregătire în domeniul comunicării lingvistice. I-a făcut să conştientizeze faptul că modul în care vorbim, corectitudinea gramaticală, felul în care ne alegem cuvintele, diversitatea şi complexitatea acestora reprezintă nu doar o carte de vizită individuală, ci şi o poartă de acces către o elită reală a societăţii.
Diana predă din 2005 în Bucureşti. Iniţial a predat la Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu” şi Liceul „Cronos”. Alături de activitatea didactică ca titular, ulterior și-a dezvoltat cariera şi în zona managementului educaţional, activând în calitate de Coordonator pentru Proiecte şi Programe la Şcoala Generală nr. 164, din Bucureşti.
Diana accentuează constant în abordarea sa didactică, adaptarea la personalitatea elevului, la nevoile şi perspectiva acestuia. A analizat exact aceste aspecte în cadrul lucrării sale metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, pledând pentru flexibilizarea predării şi relaţiei cu elevul în conformitatea cu modelul „inteligenţelor multiple” ale psihologului american Howard Gardner.
Ca o încununare a excelenţei didactice, a preocupării pentru punerea în evidenţă a capacităţilor şcolarilor, în cursul anului 2017, o elevă a Dianei face parte din lotul naţional al Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaţă”.
Tot la activitate ştiinţifică se numără şi publicarea volumului „Experienţe inovatoare în romanul românesc interbelic”, apărută în format digital la Editura Sf. Ierarhi în anul 2010. Inspiraţia pentru alegerea temei a venit în urma experienței concrete la catedră, respectiv a dificultăţilor elevilor de asimilare a noțiunilor şi operelor din acea perioadă.
În completarea experienţei profesionale, Diana adaugă un stagiu internaţional în sfera educaţiei civice – „Youth în Progress” – desfăşurat în 2012 în Lituania.
Diana s-a implicat şi în acţiuni de voluntariat în cadrul Asociaţiei „Salvaţi copiii”, prin participarea la diferite programe de formare şi educative cu copii defavorizați. Sprijină, de asemenea, programele UNICEF.
Prin proiectul acestui after-school, ea continuă implementarea valorilor sale în domeniul educaţiei, axate pe personalitatea copilului, care să ţină cont de interesele şi idealurile acestuia, şi care să fie în acelaşi timp conectată la o societate globală.