Amelia ISTRATE şi-a început de timpuriu pregătirea pentru cariera didactică, urmând cursurile Liceului Pedagogic din Alexandria. Apoi, a studiat engleza la Facultatea de Litere a Universității din Craiova, pe care a absolvit-o în 2004.
Preocupată de perfecționarea continuă, pregătirea universitară în domeniul culturii şi limbii engleze a fost continuată prin urmarea cursurilor masterale „Unitate si diversitate culturala in studierea limbii și literaturii engleze”, pe care le consideră esenţiale pentru a avea o perspectivă largă şi cuprinzătoare în ceea ce privește predarea acestui fenomen viu şi complex care este limba engleză.
Dedicația pentru viața la catedră a urmat-o în permanență, inclusiv în timpul anilor de formare. Amelia a predat încă din anii facultății, începând cu cei mai mici dintre elevi, ca învățătoare la o școala generală din județul natal,Teleorman. Apoi, ca tânără profesoară, a predat la mai multe licee de prestigiu din provincie, elevii formaţi de ea obţinând premii la olimpiade (în 2006 şi 2007 câte o menţiune la faza naţională de limba engleză).
Din 2007 până în prezent, este profesoară titulară la Liceul Teoretic „George Călinescu”, din Bucuresti, recunoaşterea formală a profesionalismului său venind odată cu obţinerea gradului didactic I. Mai important însă, rezultatele elevilor săi au fost şi aici la înălțime, mai mulţi elevi ai Ameliei atingând performanța obţinerii Premiului I la Olimpiada pe Municipiul Bucureşti. Alături de aceştia, şi alţii au obţinut mai multe Premii II şi III la acest concurs, Amelia considerându-le la fel de valoroase pentru recunoaşterea dedicării şi muncii în care a fost implicată.
Amelia şi-a dezvoltat arta didactică şi pentru pregătirea elevilor în vederea unei cariere internaţionale, deținând o experienţă consistentă în pregătirea examenelor de competență lingvistică în limba engleză (IELTS, SAT, Cambridge), absolut necesare oricărui tânăr care doreşte să urmeze universităţi de prestigiu din lumea anglofonă.